Spar Polska

SPAR Polska rozpocząła działalność w 1996 r., rok później otwarte zostały pierwsze sklepy należące do naszej sieci. Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 200 punktów detalicznych oznaczonych charakterystycznym zielono-czerwonym logo.


Jednym z głównych atutów ponadnarodowego systemu SPAR jest świadomość odrębności kulturowej i gospodarczej każdego kraju. Dzięki elastycznej strukturze sieci możliwe było wypracowanie formuły współpracy idealnie dostosowanej do polskich warunków i oczekiwań potencjalnych partnerów. W SPAR Polska jesteśmy otwarci na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych a każdy nowy obiekt traktujemy jako osobny projekt, indywidualnie dobierając najlepsze metody realizacji i finansowania danego przedsięwzięcia.


Rolą centrali SPAR Polska jest koordynacja działań sieci w skali kraju oraz wspieranie wszystkich punktów detalicznych należących do organizacji. Swoje obowiązki realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • Opiekę nad wizerunkiem sieci i wysokimi standardami obsługi wspólnymi dla wszystkich sklepów SPAR;
  • Centralne nabywanie i sprzedaż produktów krajowych a także importowanych oraz produktów marki własnej SPAR i ekonomicznej marki Lubię;
  • Prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na terenie kraju;
  • Świadczenie usług z zakresu zarządzania i finansów na rzecz Partnerów;
  • Organizowanie szkoleń dla Partnerów oraz personelu sieci SPAR;


Przynależność do systemu SPAR niesie ze sobą wiele korzyści dla właścicieli małych i średnich sklepów dostrzegających zagrożenie ze strony rosnących w siłę, skonsolidowanych sieci handlowych. Dzięki naszej organizacji mogą oni korzystać z tych samych warunków zakupu towarów, co duże supermarkety i hipermarkety. Ponadto, Partnerzy SPAR mają również nieograniczony dostęp do najnowszych technologii, metod i systemów sprzedaży detalicznej, dzięki czemu sklepy SPAR oferują standard obsługi na najwyższym poziomie.

Więcej szczegółów dotyczących korzyści z przynależności do SPAR odnajdą Państwo w dziale dedykowanym Partnerom.