Kontakt

Biuro SPAR

SPAR Polska S. A.
35-302 Rzeszów
ul. Twardowskiego 9
tel. +48 17 779 13 80
fax +48 17 779 13 81
e-mail: biuro.spar@spar.pl

NIP 526-11-62-514 KRS 0000509372, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KAPITAŁ ZAKŁADOWY w pełni opłacony 2.141.450 PLN

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Robert Paździor
e-mail: prezes@spar.pl

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Figiel
e-mail: andrzej.figiel@spar.pl
  

 

BIURA REGIONALNEBiuro Regionu Wschód
35-302 Rzeszów
ul. Twardowskiego 9
tel: +48 17 779 13 80
e-mail: biuro.spar@spar.pl

 

Dyrektor Regionu Wschód
Sławomir Sendecki
e-mail:slawomir.sendecki@spar.pl
 

 

Biuro Regionu Zachód
65-609 Zielona Góra
ul. Wiejska 2
tel: + 48 68 384 27 05
e-mail: biuro.zachod@spar.pl

 

Dyrektor Regionu Zachód
Aneta Nowak
e-mail: aneta.nowak@spar.pl 
 

 

Biuro Regionu Południe
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 25
tel. + 48 32 440 22 80
e-mail: biuro.poludnie@spar.pl


Dyrektor Regionu Południe
Michał Adamczyk
e-mail: michal.adamczyk@spar.pl

 

 

 

Dział Rozwoju
Kierownik Rozwoju- Marzena Wilk
e-mail: marzena.wilk@spar.pl

Dział Handlowy
Dyrektor Handlowy - Michał Wesołowski
e-mail: michal.wesolowski@spar.pl
 
Dział Sprzedaży
Dyrektor Sprzedaży – Agnieszka Hudziec
e-mail: agnieszka.hudziec@spar.pl

Dział Operacyjny
Dyrektor Operacyjny - Grzegorz Leszka
e-mail:grzegorz.leszka@spar.pl

 

Dział Marketingu
Kierownik ds. Marketingu - Edyta Jagiełka-Leśniak 
e-mail: edyta.lesniak@spar.pl

Dział Księgowości
Główna Księgowa - Monika Grabowska
e-mail: monika.grabowska@spar.pl
 
Dział IT
Kierownik IT – Piotr Gąsior
e-mail: piotr.gasior@spar.pl