Spar International

Opiekunem marki SPAR jest SPAR International (ISC), którego centralna siedziba zlokalizowana jest w Amsterdamie. Pełni on funkcję łącznika pomiędzy organizacjami SPAR w 41 krajach działając w obszarach:

  • Moderowania i koordynowania przepływu wiedzy i technologii;
  • Pomocy finansowej;
  • Importu produktów - koordynowanego przez Biuro Zakupów (Intergroup Trading Amsterdam - IGT).


ISC jest również udziałowcem Europejskiej Grupy Zakupów (Buying International Gedelfi SPAR). Udziały w BIGS posiadają także organizacje należące do SPAR oraz inne podmioty działające w Europie.

Każdego roku SPAR International organizuje liczne spotkania robocze i seminaria poświęcone następującym obszarom:

  • Marketing;
  • Wykorzystanie nowych technologii;
  • Systemy szkoleń;
  • Zarządzanie;
  • Projektowanie sklepów;
  • Logistyka;
  • Zarządzanie produktami oznaczonymi znakiem firmowym SPAR.


W ramach spotkań uczestnicy wymieniają się know-how, formułowane są także zalecenia dla Zarządu ISC. Sesje wyjazdowe umożliwiają członkom komitetów śledzenie najnowszych osiągnięć i trendów w swoich dziedzinach.

ISC SPAR pomaga również w organizacji systemu wizyt studyjnych reprezentantów SPAR działających różnych krajach. Informacje o wszelkich przedsięwzięciach tego typu ukazują się w comiesięcznym biuletynie zatytułowanym "CONTACT INTERNATIONAL" ("Kontakt międzynarodowy"). Czasopismo to jest wydawane w czterech językach.

 

http://www.spar-international.com/